Ajoss Plus

Ekstrudowanie Zbóż:
  • pszenica
  • żyto
  • kukurydza
  • pszenżyto
  • jęczmień
  • rzepak
Produkcja i sprzedaż:
  • olej sojowy
  • soja ekstrudowana "20" (zawartość białka do 40%, pełnooleista)
  • soja ekstrudowana "5" (zawartość białka powyżej 45%, śruta sojowa)


Boruchowo 11A
64-630 Ryczywół

tel. 888 734 888
biuro@ajoss.pl